PRIVACYVERKLARING

BIJGEWERKTE VERSIE: 23 mei 2018

INLEIDING

Welkom bij de privacyverklaring van SARAHPACINI.COM.
 
SARAHPACINI.COM respecteert uw privacy en streeft ernaar uw persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring vindt u informatie over hoe we op uw gegevens letten wanneer u onze website bezoekt (ongeacht vanaf waar u dit doet) en vertellen we u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermd.
 
Deze privacyverklaring heeft een gelaagde indeling, dus u kunt doorklikken naar de hieronder genoemde onderwerpen. Gebruik ook de woordenlijst voor de betekenis van een aantal termen die in deze privacyverklaring worden gebruikt.

1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN

DOEL VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Het doel van deze privacyverklaring van is om u informatie te geven over hoe SARAHPACINI.COM uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt wanneer u deze website gebruikt, waaronder eventuele gegevens die u via deze website verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, een product of service aanschaft of meedoet aan een wedstrijd.
Deze website is niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen niet bewust gegevens met betrekking tot kinderen. Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring leest, evenals eventuele andere privacyverklaringen of verklaringen over eerlijke verwerking die we mogelijk in specifieke situaties verstrekken wanneer we persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom we uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is een aanvulling op de andere verklaringen en is niet bedoeld als vervanging daarvan.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

SARAHPACINI.COM is een website die namens verschillende rechtspersonen wordt uitgevoerd. Deze privacyverklaring is gepubliceerd namens de bedrijvengroep Sadlers and Sadlers Limited, dus wanneer we het in deze privacyverklaring over SARAHPACINI.COM, “we”, “wij”, “ons” of “onze” hebben, verwijzen we daarmee naar het relevante bedrijf uit de bedrijvengroep Sadlers and Sadlers Limited dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. We gebruiken een bedrijf met de naam Online Heroes NV, dat zich in België bevindt, om deze website te beheren en te laten functioneren, maar Sadlers and Sadlers Limited is de verwerkingsverantwoordelijke en de eindverantwoordelijke voor deze website. We hebben een Data Privacy Manager aangewezen. Die is verantwoordelijk voor het toezien op vragen met betrekking tot deze privacyverklaring. Indien u vragen hebt over deze privacyverklaring, waaronder verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan via de contactgegevens hieronder contact op met de Data Privacy Manager.

CONTACTGEGEVENS

Onze contactgegevens voor kwesties met betrekking tot gegevensbescherming zijn:
Emailadres: retail@sarahpacini.com
Telefoonnummer: +32 78 481 875
U hebt het recht om op elk gewenst moment een klacht in te dienen bij de Data Protection Commissioner (DPC), de Ierse toezichthouder op het gebied van kwesties met betrekking tot gegevensbescherming (www.dataprotection.ie) of de toezichthouder op het gebied van kwesties met betrekking tot gegevensbescherming in het land waar u zich normaal gesproken bevindt. We zouden het echter op prijs stellen om de gelegenheid te krijgen om uw zorgen te behandelen voordat u de DPC of een andere toezichthouder benadert, dus neem in eerste instantie alstublieft contact met ons op.

WIJZIGINGEN IN DE PRIVACYVERKLARING EN UW PLICHT OM ONS TE INFORMEREN OVER WIJZIGINGEN

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 23 mei 2018. Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we over u bewaren, nauwkeurig en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonsgegevens veranderen gedurende uw relatie met ons.

KOPPELINGEN VAN DERDEN

Deze website kan koppelingen bevatten naar websites, plug-ins en toepassingen van derden. Wanneer u op deze koppelingen klikt of deze verbindingen mogelijk maakt, kunnen derden mogelijk gegevens over u verzamelen of delen. We hebben geen controle over deze websites van derden en we zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. We raden u aan om, wanneer u onze website verlaat, de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

2. DE GEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN

Onder persoonsgegevens, of persoonlijke informatie, wordt alle informatie over een persoon verstaan aan de hand waarvan de identiteit van die persoon kan worden achterhaald. Gegevens waaruit de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens), vallen niet onder persoonsgegevens. We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overbrengen. We hebben deze soorten in de volgende categorieën onderverdeeld:

 • Identiteitsgegevens omvatten voornaam, achternaam, gebruikersnaam of vergelijkbare identificatiegegevens, titel, geboortedatum en geslacht.
 • Contactgegevens omvatten factuuradres, leveradres, e-mailadres en telefoonnummers.
 • Financiële gegevens omvatten gegevens over bankrekening en betaalpas.
 • Transactiegegevens omvatten gegevens over betalingen aan en van u en andere gegevens over producten en services die u bij ons hebt aangeschaft.
 • Technische gegevens omvatten IP-adres (internetprotocol), uw aanmeldgegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, soorten en versies browserplug-ins, besturingssysteem en -platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om deze website te openen.
 • Profielgegevens omvatten uw gebruikersnaam en wachtwoord, door u gedane aankopen of bestellingen, uw maat, uw interesses, voorkeuren, feedback en enquêteantwoorden.
 • Gebruiksgegevens omvatten informatie over hoe u onze website, producten en services gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren voor het ontvangen van marketingmateriaal van ons en derden en uw communicatievoorkeuren.

We verzamelen, gebruiken en delen ook Samengevoegde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor verschillende doeleinden. Samengevoegde gegevens kunnen worden afgeleid uit uw persoonsgegevens, maar worden wettelijk gezien niet als persoonsgegevens beschouwd, omdat ze uw identiteit niet rechtstreeks of indirect onthullen. We kunnen bijvoorbeeld uw Gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat een specifieke websitefunctie opent. Indien we Samengevoegde gegevens met uw persoonsgegevens combineren of verbinden, zodat uw identiteit er rechtstreeks of indirect uit kan worden afgeleid, behandelen we de gecombineerde gegevens echter als persoonsgegevens die in overeenstemming met deze privacyverklaring worden gebruikt. 
We verzamelen geen Speciale categorieën Persoonsgegevens over u (met inbegrip van gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke meningen, vakbondslidmaatschap, gezondheidsinformatie en genetische en biometrische gegevens). Ook verzamelen we geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten. 


INDIEN U GEEN PERSOONSGEGEVENS VERSTREKT


Wanneer we wettelijk gezien, of volgens de bepalingen van een overeenkomst die we met u hebben, persoonsgegevens moeten verzamelen en u die gegevens niet verstrekt wanneer u daarom wordt gevraagd, kunnen we de overeenkomst die we met u hebben of proberen aan te gaan (bijvoorbeeld om u te voorzien van goederen of services) mogelijk niet uitvoeren. In dat geval moeten we een product dat of service die u van ons hebt, mogelijk annuleren, maar we zullen we u er op dat moment over informeren indien dat het geval is.

3. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, onder meer door middel van:

 • Rechtstreekse interactie. U kunt ons uw Identiteitsgegevens, contactgegevens en Financiële gegevens verstrekken door formulieren in te vullen of door per post, telefoon, e-mail of op een andere manier met ons te corresponderen. Hieronder vallen ook persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:
  • Wanneer u onze producten of diensten aanvraagt;
  • Wanneer u een account op onze website maakt;
  • Wanneer u zich abonneert op onze service of publicaties;
  • Wanneer u een aanvraag doet om marketingmateriaal naar u op te sturen;
  • Wanneer u meedoet aan een wedstrijd, promotie of enquête; of
  • Wanneer u ons feedback geeft.
  • Contactgegevens, Transactiegegevens en Financiële gegevens van aanbieders van technische services en betaal- en leveringsservices, zoals PayPal, die zich binnen en buiten de EU bevinden.
  • Cookies (raadpleeg onze cookieverklaring voor meer informatie).
  • Technische gegevens van de volgende partijen:
 • Geautomatiseerde technologieën of interactie. Tijdens uw interactie met onze website kunnen we automatisch Technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, surfgedrag en patronen. We verzamelen deze persoonsgegevens door middel van cookies, serverlogbestanden en vergelijkbare technologieën. We kunnen ook Technische gegevens over u ontvangen wanneer u andere websites bezoekt waarop onze cookies zijn geïmplementeerd. Raadpleeg onze cookieverklaring voor meer informatie.
 • Carrièregedeelte: Mogelijk hebt u door middel van onze website gesolliciteerd op een baan bij Sarah Pacini en hebben we persoonlijke informatie en uw cv ontvangen.
 • Derden of openbaar beschikbare bronnen. We kunnen in de volgende situaties persoonsgegevens over u ontvangen van derden:
  1. aanbieders van analyseservices: Google Analytics, dat zich buiten de EU bevindt;
  2. advertentienetwerken: Google Adwords en Criteo, die zich binnen en buiten de EU bevinden;
  3. zoekinformatieaanbieders:

4. HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer dat wettelijk is toegestaan. Meestal zullen we uw persoonsgegevens onder de volgende omstandigheden gebruiken:

 • Wanneer we de overeenkomst moeten uitvoeren die we met u aangaan of zijn aangegaan.
 • Wanneer het nodig is voor onze rechtmatige belangen (of die van een derde) en uw belangen en grondrechten deze belangen niet overheersen.
 • Wanneer we aan een wettelijke of reglementaire verplichting moeten voldoen.

Over het algemeen verlaten we ons niet op toestemming als juridische grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens, behalve met betrekking tot het per e-mail of sms aan u verzenden van directmarketingcommunicatie van derden. U hebt het recht om deze toestemming voor marketingmateriaal op elk gewenst moment in te trekken door contact met ons op te nemen. 

DOELEINDEN WAARVOOR WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

 

Hieronder hebben we in tabelvorm een beschrijving gegeven van alle manieren waarop we van plan zijn uw persoonsgegevens te gebruiken en op welke juridische gronden we ons daarvoor verlaten. Voor zover nodig hebben we ook aangegeven wat onze rechtmatige belangen zijn. We kunnen uw persoonsgegevens op meer dan één juridische grond verwerken, afhankelijk van het specifieke doeleinde waarvoor uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u informatie nodig hebt over de specifieke juridische grond waarop we ons verlaten voor het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer in de onderstaande tabel meer dan één grond is vermeld.

Doeleinde/activiteitSoort gegevensJuridische grond voor verwerking, inclusief basis voor rechtmatig belang
Om u te registreren als nieuwe klant(a) Identiteitsgegevens (b) ContactgegevensHet uitvoeren van een overeenkomst met u
Om uw bestelling te verwerken en leveren, met inbegrip van: (a) het beheren van betalingen, tarieven en kosten, (b) het innen en verhalen van geld dat aan ons verschuldigd is(a) Identiteitsgegevens (b) Contactgegevens (c) Financiële gegevens (d) Transactiegegevens (e) Marketing- en communicatiegegevens(a) Het uitvoeren van een overeenkomst met u (b) Nodig voor onze rechtmatige belangen (om aan ons verschuldigde vorderingen te verhalen)
Om u in staat te stellen om deel te nemen aan loterijen, wedstrijden of enquêtes(a) Identiteitsgegevens (b) Contactgegevens (c) Profielgegevens (d) Gebruiksgegevens (e) Marketing- en communicatiegegevens(a) Het uitvoeren van een overeenkomst met u (b) Nodig voor onze rechtmatige belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/services gebruiken, om die te ontwikkelen en om onze activiteiten uit te breiden)
Om onze activiteiten en deze website te beheren en beschermen (met inbegrip van probleemoplossing, gegevensanalyse, tests, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens)(a) Identiteitsgegevens (b) Contactgegevens (c) Technische gegevens(a) Nodig voor onze rechtmatige belangen (voor onze bedrijfsvoering, het verlenen van beheer- en IT-services, netwerkbeveiliging, het voorkomen van fraude en in de context van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering) (b) Nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Om u relevante website-inhoud en advertenties te bieden en de doeltreffendheid van de aan u aangeboden advertenties te meten of begrijpen(a) Identiteitsgegevens (b) Contactgegevens (c) Profielgegevens (d) Gebruiksgegevens (e) Marketing- en communicatiegegevens (f) Technische gegevensNodig voor onze rechtmatige belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/services gebruiken, om die te ontwikkelen, om onze activiteiten uit te breiden en om onze marketingstrategie te vormen)
Om gegevensanalyses te gebruiken om onze website, producten/services, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren(a) Technische gegevens (b) GebruiksgegevensNodig voor onze rechtmatige belangen (om typen klanten te definiëren voor onze producten en services, om onze website actueel en relevant te houden, om onze activiteiten te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te vormen)
Om u suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of services die interessant voor u kunnen zijn(a) Identiteitsgegevens (b) Contactgegevens (c) Technische gegevens (d) Gebruiksgegevens (e) ProfielgegevensNodig voor onze rechtmatige belangen (om onze producten/services te ontwikkelen en om onze activiteiten uit te breiden)

MARKETING

We streven ernaar om u keuzes te bieden met betrekking tot bepaald gebruik van persoonsgegevens, met name op het gebied van marketing en advertenties. We hebben de volgende mechanismen opgesteld voor de controle van persoonsgegevens:

PROMOTIEAANBIEDINGEN VAN ONS

We kunnen uw Identiteitsgegevens, Contactgegevens, Technische gegevens, Gebruiksgegevens en Profielgegevens gebruiken om een beeld te krijgen van wat u volgens ons mogelijk wilt of nodig hebt, of wat mogelijk interessant voor u is. Op deze manier besluiten wij welke producten, services en aanbiedingen relevant voor u kunnen zijn (we noemen dit marketing).

Niemand houdt van een mailbox vol junkmail. Daarom sturen we u alleen e-mails om u op de hoogte te houden van uw bestelling of om u te informeren over aanzienlijke wijzigingen in onze algemene voorwaarden of deze privacyverklaring.

U ontvangt marketingberichten van ons als u informatie bij ons hebt aangevraagd of goederen bij ons hebt gekocht of als u ons uw gegevens hebt verstrekt toen u meedeed aan een wedstrijd of u registreerde voor een promotie en, in elk geval, u ervoor hebt gekozen om die marketingberichten te ontvangen.

MARKETING VAN DERDEN

We vragen u uitdrukkelijk om uw toestemming voordat we uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden delen met bedrijven buiten de bedrijvengroep Sadlers and Sadlers Limited.

AFMELDEN

U kunt ons of derden op elk gewenst moment vragen om te stoppen met het aan u versturen van marketingberichten door u op de website aan te melden en de desbetreffende selectievakjes in of uit te schakelen om uw marketingvoorkeuren aan te passen, door op de afmeldkoppeling in een aan u gestuurd marketingbericht te klikken, of door op elk gewenst moment contact  met ons op te nemen.

U kunt ook een verzoek indienen via ons contactformulier, door ons te bellen of door te e-mailen naar retail@sarahpacini.com. Mogelijk blijft u, terwijl uw desbetreffende afmeldverzoek wordt verwerkt, nog een korte periode berichten ontvangen die al naar u onderweg waren.

Wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van deze marketingberichten, is dat niet van toepassing op persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt als gevolg van een aanschaf van een product/service, garantieregistratie, product-/servicebeleving of andere transactie.

COOKIES

U kunt uw browser zodanig instellen dat alle of bepaalde browsercookies worden geweigerd, of dat u wordt gewaarschuwd wanneer websites cookies instellen of openen. Indien u cookies uitschakelt of weigert, worden bepaalde delen van deze website mogelijk ontoegankelijk of werken ze mogelijk niet goed. Meer informatie over de cookies die we gebruiken, vindt u hier.

WIJZIGINGEN IN DOELEINDEN

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze voor een andere reden moeten gebruiken en deze reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doeleinde. Neem  contact met ons op als u een toelichting wilt over de verenigbaarheid van het nieuwe doeleinde met het oorspronkelijke doeleinde.

Als we uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doeleinde, informeren we u hierover en lichten we de juridische grond toe waarop we dit mogen doen.
We kunnen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bovenstaande regels verwerken zonder dat u daar kennis van hebt of toestemming voor hebt gegeven wanneer dat wettelijk verplicht of toegestaan is.

5. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Mogelijk moeten we uw persoonsgegevens delen met de hieronder vermelde partijen voor de doeleinden uit de tabel in paragraaf 4 hierboven.

 • Interne derden, zoals beschreven in de Woordenlijst.
 • Externe derden, zoals beschreven in de Woordenlijst.
 • Online Heroes N.V., met kantoor te Duboisstraat 50, 2060 Antwerpen, België (bedrijfsregisternummer: RPR Brussel 0831.910.107).
 • Dienstverleners die ons helpen met website-ontwikkeling en toepassingen van tools.
 • Derden waarvan we hebben besloten er delen van onze bedrijven of bedrijfsmiddelen aan te verkopen of over te dragen, of mee samen te voegen. Ook kunnen we proberen andere bedrijven te verwerven of met andere bedrijven samen te voegen. Als er iets verandert aan onze bedrijven, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonsgegevens gebruiken op de manier die in deze privacyverklaring is beschreven.
We vereisen van alle derden dat ze de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en dat ze deze in overeenstemming met de wet behandelen. We staan onze externe dienstverleners niet toe uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en we staan ze alleen toe uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

6. INTERNATIONALE OVERDRACHT

We delen uw persoonsgegevens met de bedrijvengroep Sadlers and Sadlers Limited. Dit brengt met zich mee dat uw gegevens naar buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) worden overgebracht. Veel van onze externe derden bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), waardoor bij de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden gegevens worden overgebracht naar buiten de EER. Wanneer we uw persoonsgegevens overdragen naar buiten de EER, zorgen we dat ze in vergelijkbare mate worden beschermd door ervoor te zorgen dat ten minste één van de volgende voorzorgsmaatregelen wordt gehanteerd:

 • We brengen uw persoonsgegevens alleen over naar landen die volgens de Europese Commissie een adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens bieden.
 • Wanneer we bepaalde dienstverleners gebruiken, kunnen we specifieke, door de Europese Commissie goedgekeurde overeenkomsten gebruiken die persoonsgegevens op dezelfde manier beschermen als in Europa.
 • Wanneer we dienstverleners in de VS gebruiken, kunnen we gegevens naar ze overbrengen indien ze deel uitmaken van het privacyschild. Dat verplicht ze persoonsgegevens die tussen Europa en de VS worden uitgewisseld, op vergelijkbare wijze te beschermen.

7. GEGEVENSBEVEILIGING

We doen al het redelijke om passende voorzorgsmaatregelen te hanteren om de veiligheid, integriteit en privacy te garanderen van de gegevens die u aan ons hebt verstrekt. We implementeren passende beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk kwijtraken of gebruikt worden, of op een onbevoegde wijze worden geopend, gewijzigd of vrijgegeven. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonsgegevens tot die medewerkers, agenten, aannemers en andere externe verwerkers die de gegevens nodig hebben om hun activiteiten te kunnen uitvoeren. Zij verwerken uw persoonsgegevens alleen op onze instructies en ze zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.We beschermen uw persoonsgegevens met specifieke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die erop zijn gericht om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onwettig of frauduleus gebruik. Bovendien verplichten we ons om de doeltreffendheid van technische en organisatorische maatregelen te testen, controleren en regelmatig te evalueren, om voortdurende verbetering van de verwerkingsveiligheid te garanderen. We hanteren procedures voor het omgaan met onverwachte schendingen van persoonsgegevens en we informeren u en eventuele toepasselijke regelgevende instanties van een schending wanneer we wettelijk verplicht zijn om dat te doen.We volgen ook de beveiligingsprocedures op die verplicht zijn volgens toepasselijke privacywetgeving. Hiermee wordt de opslag, het gebruik en het vrijgeven van door u verstrekte informatie afgedekt, evenals maatregelen die zijn ontworpen om onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik te voorkomen. Wanneer u een bestelling plaatst of naar uw accountgegevens gaat, gebruiken we Secure Socket Layer-codering (SSL), die uw informatie, om deze te beschermen tegen onbevoegd gebruik, codeert voordat deze naar ons wordt verzonden.

8. GEGEVENSBEWARING

HOELANG GEBRUIKEN JULLIE MIJN PERSOONSGEGEVENS?

We bewaren uw persoonsgegevens alleen voor zolang dat nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor we ze hebben verzameld, met inbegrip van de doeleinden om te voldoen aan wettelijke vereisten of boekhoud- of rapportagevereisten.

Bij het vaststellen van de passende bewaarperiode voor persoonsgegevens nemen we de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens in overweging, evenals het potentiële risico van schade door onbevoegd gebruik of onbevoegde vrijgave van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we deze doeleinden op andere manieren kunnen realiseren, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Wettelijk gezien moeten we basisinformatie over onze klanten (waaronder Contactgegevens, Identiteitsgegevens, Financiële gegevens en Transactiegegevens) zes jaar bewaren nadat de klanten zijn opgehouden klant te zijn.

Onder bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen: zie hieronder voor meer informatie.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat ze niet meer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden. In dat geval kunnen we deze informatie zonder verdere kennisgeving aan u onbeperkt gebruiken.

9. UW WETTELIJKE RECHTEN

Onder bepaalde omstandigheden hebt u volgens gegevensbeschermingswetgeving rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Klik op de koppelingen hieronder voor meer informatie over deze rechten:


 

Toegang aanvragen tot uw persoonsgegevens (algemeen bekend als ‘toegangsverzoeken van betrokkenen’). Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die we over u bewaren en controleren of we deze rechtmatig verwerken.


 

Correctie aanvragen van de persoonsgegevens die we over u bewaren. Hiermee kunt u eventuele onvolledige of onnauwkeurige gegevens die we over u bewaren, laten corrigeren, hoewel we mogelijk de nauwkeurigheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt, moeten controleren.


 

Verwijdering aanvragen van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u ons vragen om persoonsgegevens te verwijderen wanneer er geen goede reden voor ons is om deze te blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen wanneer u uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder) succesvol hebt uitgeoefend, wanneer we uw informatie mogelijk onwettig hebben verwerkt of wanneer we verplicht zijn om uw persoonsgegevens te wissen om te voldoen aan lokale wetgeving. We zijn echter mogelijk niet altijd in staat om aan uw verwijderingsverzoek te voldoen wegens specifieke juridische redenen, waarover we u, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek informeren.


 

Bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens wanneer we ons verlaten op een rechtmatig belang (of dat van een derde) en er iets met uw specifieke situatie is waardoor u op deze grond bezwaar wilt maken tegen de verwerking, omdat u vindt dat dit van invloed is op uw grondrechten en fundamentele vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer we uw persoonsgegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden. In bepaalde gevallen kunnen we laten zien dat we zwaarwegende rechtmatige gronden hebben voor de verwerking van uw informatie die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.


 

Beperking aanvragen van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u ons vragen om in de volgende scenario's de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten: (a) als u ons de nauwkeurigheid van de gegevens wilt laten vaststellen; (b) wanneer ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat we ze verwijderen; (c) wanneer u wilt dat we de gegevens bewaren hoewel we ze niet meer nodig hebben, omdat u ze nodig hebt om juridische vorderingen in te stellen, uit te oefenen of u te verweren tegen juridische vorderingen; of (d) als u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten controleren of we zwaarder wegende rechtmatige gronden hebben om de gegevens te gebruiken.


 

De overdracht aanvragen van uw persoonsgegevens naar u of een derde, indien van toepassing.


 

Toestemming op elk gewenst moment intrekken wanneer we ons op toestemming verlaten om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit is echter niet van invloed op de wettigheid van verwerking die is uitgevoerd voordat u uw toestemming hebt ingetrokken. Indien u uw toestemming intrekt, kunnen we u mogelijk bepaalde producten of services niet meer verlenen. Als dit het geval is, laten we u dat weten op het moment dat u uw toestemming intrekt. Neem contact met ons op als u de hierboven uiteengezette rechten wilt uitoefenen.


 

NORMAAL GESPROKEN GEEN KOSTEN

U hoeft niet te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter redelijke kosten in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongefundeerd, herhaald of buitensporig is. We kunnen onder deze omstandigheden ook weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

WAT WE MOGELIJK VAN U NODIG HEBBEN

Mogelijk moeten we u om specifieke informatie vragen om uw identiteit te kunnen bevestigen en om uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens (of om uw andere rechten uit te oefenen) te garanderen. Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden vrijgegeven aan personen die er geen recht op hebben om ze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie met betrekking tot uw verzoek te vragen om onze reactie te versnellen.

TIJDSLIMIET VOOR REACTIE

We proberen binnen een maand te reageren op elk rechtmatige verzoek. Af en toe, als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken hebt ingediend, kan het langer dan een maand duren. In dat geval informeren we u hierover en houden we u op de hoogte.

HOE WE DEZE VERKLARING KUNNEN WIJZIGEN

We kunnen deze privacyverklaring bijwerken om ervoor te zorgen dat de inhoud ervan ontwikkelingen in regelgeving nauwkeurig weerspiegelt. De meest recente toepasselijke versie is beschikbaar op deze website.

WAAR EN HOE U VRAGEN KUNT STELLEN OF CONTACT MET ONS OP KUNT NEMEN OVER DEZE VERKLARING

Als u meer informatie nodig hebt over onze privacyverklaring, ga dan naar het helpgedeelte van onze website. Daar vindt u het antwoord op veelgestelde vragen (FAQ's). We zien uw vragen, opmerkingen en verzoeken over deze privacyverklaring graag tegemoet. Als u meer informatie nodig hebt, neem dan contact op met onze Privacy Officer op  retail@sarahpacini.com. Bel ons als u een klantenzorgmedewerker wilt spreken.

10. WOORDENLIJST

JURIDISCHE GROND

“Rechtmatig belang” betekent het belang van ons bedrijf in het uitvoeren en beheren van onze zakelijke activiteiten om ons in staat te stellen u de/het best mogelijke service/product en de beste, veiligste beleving te bieden. We zorgen ervoor dat we eventuele potentiële gevolgen (zowel positief als negatief) voor u en uw rechten in overweging nemen voordat we uw persoonsgegevens verwerken voor onze rechtmatige belangen. We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij de gevolgen voor u zwaarder wegen dan onze belangen (tenzij we uw toestemming hebben of tenzij dit anderszins wettelijk verplicht of toegestaan is). U kunt meer informatie krijgen over hoe we met betrekking tot specifieke activiteiten onze rechtmatige belangen afwegen ten opzichte van potentiële gevolgen voor u door contact met ons op te nemen.

“Uitvoering van een overeenkomst” betekent het verwerken van uw gegevens wanneer dat nodig is om een overeenkomst uit te voeren waarin u een partij bent of het op uw verzoek nemen van stappen voorafgaand aan het aangaan van een dergelijke overeenkomst.
“Voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen” betekent het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer dat nodig is om een wettelijke of reglementaire verplichting na te leven waaraan we zijn onderworpen.

DERDEN

INTERNE DERDEN

Andere bedrijven in de bedrijvengroep Sadlers and Sadlers Limited die optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers en die zich in Ierland, België, Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten of Canada bevinden.

EXTERNE DERDEN

 • Derden die nodig zijn om onze verkoopovereenkomst uit te voeren, zoals logistieke bedrijven en transportbedrijven, die zich in België of Nederland bevinden.
 • Agenten en distributeurs die optreden als verwerkers en die zich in Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Ierland, Spanje, Japan of Zwitserland bevinden.
 • Professionele adviseurs die optreden als verwerkers, waaronder advocaten, bankiers, auditors en verzekeraars, die advies-, bank-, verzekerings- en boekhoudservices en juridische services verlenen.
 • De Ierse Revenue Commissioners, toezichthoudende instanties en andere autoriteiten die rapportage van verwerkingsactiviteiten onder bepaalde omstandigheden vereisen.