Algemene voorwaarden van SARAHPACINI.COM

1. Algemeen

Welkom op onze website WWW.SARAHPACINI.COM (hierna 'de Website’ genoemd).

De website SARAHPACINI.COM wordt beheerd door Cavasi SRL met kantoren in de Rue Dieudonné Lefevre no 2, 1020 Brussel, met als ondernemingsnummer 0460.294.395 (hierna 'Cavasi SRL' of 'wij' genoemd). Om met ons in contact te komen, gelieve hier te klikken om het relevante onderwerp te kiezen waarvoor je ons wenst te contacteren.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de bestellingen en aankopen die je verricht op de Website, en primeren boven enige andere voorwaarden tenzij wij daar schriftelijk mee akkoord zijn gegaan.

2. Bestellingen

Indien je één of meerdere artikelen in één bestelling aankoopt via de Website, dan koop je deze artikelen aan bij Cavasi SRL, beheerder van SARAHPACINI.COM. Je kan enkel als consument aankopen doen.

Aankopen van artikelen op de Website doe je door, na jouw keuze te hebben gemaakt, te klikken op een bestel en betaal knop. Je verbindt je hiermee tot betaling van de door jou bestelde artikelen. Voorafgaand zal jou eveneens gevraagd worden deze algemene voorwaarden te aanvaarden door een checkbox daartoe aan te vinken.

Na jouw bestelling te hebben geplaatst, bevestigen wij jou deze bestelling zo spoedig mogelijk per e-mail op het e-mailadres dat je ons hebt overgemaakt. Van zodra je deze bevestiging hebt ontvangen is het contract bindend. Tot volledige betaling van de aankoopprijs (en eventuele leveringskosten) blijven de bestelde artikelen eigendom van Cavasi SRL en pas na voormelde volledige betaling zullen wij de bestelde artikelen leveren.

3. Betalingen

Om jouw bestelling te betalen zal je worden verwezen naar een veilige betaalpagina op onze Website..
Wij accepteren Visa, MasterCard, Maestro debet- en kredietkaarten, Paypal, iDeal en Bancontact, alsook overschrijving. Aankopen met kredietkaart worden aangerekend op het moment van bestelling van de goederen. Indien je kiest voor overschrijving, dan verzoeken we jou ten laatste binnen de 3 kalenderdagen na ontvangst van de bevestiging van jouw bestelling over te gaan tot betaling. Ontvangen wij jouw betaling niet binnen de 7 kalenderdagen, dan wordt jouw bestelling als ontbonden aanzien.
Niettemin hebben wij het recht om voor bepaalde bestellingen een door jouw gekozen betaalmethode niet te aanvaarden, en te verwijzen naar één of meerdere andere betaalmethodes. Kosten verbonden aan de betaaltransactie op zich zijn ten uwen laste.
In bepaalde landen kunnen we eventueel andere betalingsmethoden accepteren. Dit zal op de betaalpagina vermeld worden.
Wij aanvaarden betalingen vanaf gelijk welke rekening. In geval van terugbetaling zullen wij de gebruikte kaart of bankrekening crediteren. Terugbetalingen geschieden enkel op bankrekeningen binnen de Europese Unie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor koersschommelingen tussen de valuta gebruikt voor de eerste betaling en de valuta van uw creditcard of bankrekening wanneer het bedrag wordt terugbetaald.

4. Productinformatie en prijzen

Zonder afbreuk te doen aan het feit dat wij de voornaamste kenmerken van onze artikelen omschrijven, hebben wij er tevens alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat omschrijvingen en kleuren van onze artikelen zo nauwkeurig, duidelijk en volledig mogelijk zijn. Echter, let wel dat het beeld en de kleurkwaliteit kan variëren afhankelijk van uw scherm. Wij kunnen niet garanderen dat uw scherm alle kenmerken van het werkelijke product juist weergeeft.

U vindt een productomschrijving (kleur, maat, soort product, etc.) en digitale foto's bij elk product.

Prijzen vermeld op de Website ten tijde van jouw bestelling zijn de toepasselijke prijzen (incl. BTW), tenzij in het geval van foutieve prijzen die zo manifest zijn dat je redelijkerwijze had kunnen weten dat dergelijke prijs foutief was.

5. Verzending en levering

Afhankelijk van het land van levering, kun je kiezen tussen de volgende verzendopties:

 • levering op bestemming: thuis of op kantoor
 • levering in een afhaalpunt

We streven ernaar jouw bestelling binnen 1 werkdag na ontvangst van jouw voltallige betaling te verzenden. Wij verwerken en verzenden bestellingen van maandag tot vrijdag tussen 09.00-18.00 uur CET, behalve op feestdagen in België. Het duurt gemiddeld 2 à 3 werkdagen voor wij uw bestelling op het door u opgegeven adres bezorgen (weekends en feestdagen in België en land van bestemming niet meegerekend).

Indien er jou verzendkosten worden aangerekend, dan worden deze klaar en duidelijk voorafgaandelijk aan het plaatsen van de bestelling meegedeeld, inclusief BTW. Een overzicht van de verzendkosten per land vind je terug in onderstaande tabel.
We voorzien leveringen binnen de volgende landen:

Levering op uw locatieVerzendingskostenVerwachte levertijd
België12,50 EUR2-3 werkdagen
Duitsland12,50 EUR2-3 werkdagen
Luxemburg12,50 EUR1-2 werkdagen
Nederland12,50 EUR1-2 werkdagen

Indien artikelen binnen één bestelling tijdelijk niet voorradig zijn, dan zullen deze in meerdere leveringen aan jou worden bezorgd.

In het onverhoopte geval dat artikelen die je bestelt niet (meer) op voorraad zijn, zullen wij jou dit direct mededelen en je een alternatieve oplossing bieden (bijv. verzending op een later tijdstip, aanbod van een vervangend artikel of integrale terugbetaling), uiteraard kosteloos. Hetzelfde artikel door Cavasi SRL laten inkopen is geen optie.

In het geval dat de bestelde artikelen beschadigd zouden zijn, dien je binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst contact op te nemen met onze klantendienst.

In het uitzonderlijke geval dat de bestelde artikelen verloren zouden gaan tijdens de levering, bieden wij jou een voucher aan voor het volledige bedrag van de verloren gegane artikelen, inclusief eventueel betaalde verzendkosten. Gelieve er dus rekening mee te houden dat wij geen terugbetalingen verrichten voor verloren gegane bestellingen. Eveneens kunnen wij niet garanderen dat de verloren gegane artikelen nog voorradig zullen zijn; hetzelfde artikel door Cavasi SRL laten inkopen is geen optie.

Onze verbintenis tot leveren wordt opgeschort dan wel beëindigd in gevallen van overmacht, hieronder begrepen doch niet beperkt tot: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere serieuze verstoringen in het dagelijks bedrijfsbeheer van Cavasi SRL of van door haar ingeschakelde derden.

6. Herroepingsrecht & retour

6.1 Retour:
Onverminderd jouw wettelijk herroepingsrecht, zie ons ‘Retourbeleid’.
Voor het aanmelden van een retour, click onderstaande button:

Retour aanvraag

Onder retour in het Retourbeleid dient begrepen te worden:

 • het terugzenden binnen de 15 dagen na de dag dat je de artikelen hebt ontvangen van 1 of meerdere artikelen binnen een bestelling zonder dat hierdoor alle artikelen van deze bestelling worden teruggezonden (bijv. 1 of 2 artikelen van een bestelling van in totaal 3 artikelen) of
 • het terugzenden na voormelde 15 dagen, indien voorzien, van 1, meerdere of alle artikelen van een bestelling.

6.2 Wettelijk herroepingsrecht:
Onder herroepen van jouw contract in dit artikel 6.2 dient begrepen te worden het herroepen van de volledige bestelling die je hebt geplaatst, d.i. inclusief alle artikelen binnen deze bestelling.

Je kan binnen een termijn van 14 dagen na de dag dat je de artikelen hebt ontvangen jouw contract herroepen, en zonder dat je hiervoor enige reden dient te geven of kosten moet dragen (met uitzondering van eventuele extra verzendkosten bovenop de standaard verzendkosten die met jouw akkoord werden aangerekend (specifieke leveringen)). Tenzij anders overeengekomen, sta je zelf in voor de terugzending van de artikelen, alsook voor de directe kosten en risico’s hieraan verbonden.

Je kan dit herroepingsrecht gemakkelijk uitoefenen door contact met ons op te nemen via het contactformulier en het bij deze algemene voorwaarden gevoegde modelformulier in te vullen en te uploaden.

Let wel: bij verzegelde goederen, zijnde goederen die omwille van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, verlies je jouw herroepingsrecht indien de verzegeling wordt verbroken.

Na rechtsgeldige uitoefening van jouw herroepingsrecht dien je binnen de 14 dagen de goederen zelf terug te zenden alsook hiervoor de directe kosten en risico’s te dragen. Na ontvangst van de goederen door Cavasi SRL én mits voldaan is aan volgende voorwaarden:

 • elk item is onbeschadigd en strikt ongebruikt (met uitzondering desgevallend van het passen ervan zoals gebruikelijk in een winkel);
 • originele etiketten en labels zijn nog steeds bevestigd aan elk item en in perfecte staat;
 • originele verpakking is bijgevoegd en onbeschadigd;

zal Cavasi SRL onverwijld en ten laatste binnen de 14 dagen desgevallend met betrekking tot de herroepen bestelling ontvangen betalingen (inclusief leveringskosten met uitzondering van eventuele extra verzendkosten bovenop de standaard verzendkosten die met jouw akkoord werden aangerekend) terug betalen met hetzelfde betaalmiddel waarmee je de bestelling hebt betaald of op dezelfde bankrekening.

Indien wij jouw terugbetaling niet kunnen uitvoeren omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan is, zal je verwittigd worden door ons Customer Service team. Terugzendingen die niet geaccepteerd werden, kunnen terug naar jou verstuurd worden na overschrijving van €18 binnen de 10 dagen na contact met ons Customer Service team. In geval je de goederen niet terug wenst te ontvangen, of geen tijdig antwoord ontvangen zullen deze vernietigd worden.

Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de wettelijke garantie die je geniet indien het goed een gebrek zou vertonen. Wij verzoeken je wel om ons binnen de 2 maanden na vaststelling van het gebrek ons hierover te informeren. Na deze periode worden klachten niet meer geaccepteerd.

7. Intellectuele eigendom

Alle inhoud (beelden, teksten, merknamen,…) van SARAHPACINI.COM is beschermd door auteurs- en merkenrecht.

Het is niet toegestaan om enige inhoud van deze Website op enige wijze te gebruiken, over te nemen of te verspreiden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cavasi SRL.

8. Cadeaubonnen en kortingsbonnen

Volgende voorwaarden zijn van toepassing op de e-Cadeaukaarten:

 • e-Cadeaukaarten zijn maximaal gedurende 12 maanden geldig vanaf de datum van aankoop indien geen kortere geldigheid is aangeven bij uitgifte.
 • e-Cadeaukaarten kunnen enkel ingewisseld worden voor artikelen op SARAHPACINI.COM.
 • e-Cadeaukaarten zijn niet overdraagbaar en kunnen niet omgeruild of ingewisseld worden voor geld, en leveren ook geen intresten op, ook niet bij herroeping.
 • e-Cadeaukaarten dienen gebruikt te worden voor de bestelling wordt afgerond, d.i. bij keuze van de betaalmethode en voor effectieve betaling. Na betaling is het niet langer mogelijk een e-Cadeaukaart te gebruiken voor deze bestelling.
 • Als het bedrag van jouw bestelling de waarde van de e-Cadeaukaart overschrijdt, dien je de betaalmethode te selecteren waarmee je het resterende bedrag wenst te voldoen.
 • Als de waarde van jouwe e-Cadeaukaart meer bedraagt dan het bedrag van jouw bestelling, dan kan je dezelfde code gebruiken bij een volgende aankoop. Het resterende bedrag zal beschikbaar blijven tot wanneer het saldo opgebruikt is of tot wanneer de termijn verstreken is.
 • Voor retourzendingen van artikelen die werden aangekocht met een e-Cadeaukaart, zal een nieuwe e-Cadeaukaart uitgegeven worden.
 • e-Cadeaukaarten worden via e-mail naar de koper verstuurd als de aankoop verwerkt is en de betaling heeft plaatsgevonden. Op vraag van de koper kan een kopie worden verstuurd als bevestiging.
 • Cavasi SRL is niet aansprakelijk voor de verzending van een e-Cadeaukaart naar een onjuist of niet-bestaand e-mailadres. Dit is de verantwoordelijkheid van de koper.
 • Cavasi SRL is niet verantwoordelijk als een e-Cadeaukaart verloren geraakt, gestolen of vernietigd wordt, of gebruikt wordt zonder toestemming.
 • Verzendkosten en BTW zijn van toepassing op alle artikelen aangekocht met een e-Cadeaukaart.
 • e-Cadeaukaarten kunnen niet gebruikt worden voor de aankoop van andere e-Cadeaukaarten.
 • e-Cadeaukaarten kunnen niet samen met andere e-Cadeaukaarten, kortingsbonnen of aanbiedingen worden gebruikt en moeten ingewisseld worden tegen de vermelde datum, indien voorzien.

Volgende voorwaarden zijn van toepassing op de Privilege Codes:

 • Privilege Codes zijn bonnen die niet kunnen worden aangekocht maar worden uitgegeven tijdens reclamecampagnes; hun geldigheidsperiode is beperkt in de tijd.
 • Privilege Codes kunnen slechts eenmaal worden verzilverd in het kader van een bestelling, en enkel binnen de gepreciseerde periode.
 • Privilege Codes kunnen niet gebruikt worden voor de aankoop van cadeaubonnen. Gelieve te noteren dat een minimale aankoopwaarde kan zijn vereist voor het gebruik van Privilege Codes.
 • De waarde van de artikelen moet gelijk zijn aan de waarde van de Privilege Code of de waarde hiervan overschrijden. Als het bedrag van je bestelling de waarde van de Privilege Code overschrijdt, dien je de betaalmethode te selecteren waarmee je het resterende bedrag wenst te voldoen.
 • Privilege Codes zijn niet overdraagbaar en kunnen niet omgeruild of ingewisseld worden voor geld, en leveren ook geen intresten op, ook niet bij herroeping.
 • Privilege Codes zullen niet worden terugbetaald indien alle of sommige artikelen worden teruggestuurd.
 • Privilege Codes dienen gebruikt te worden voor de bestelling wordt afgerond, d.i. bij keuze van de betaalmethode en voor effectieve betaling. Na betaling is het niet langer mogelijk een Privilege Code te gebruiken voor deze bestelling.
 • Privilege Codes mogen niet worden doorgegeven aan derde partijen. Behoudens andersluidende overeenkomst, kunnen Privilege Codes niet samen met andere cadeaubonnen, Privilege Codes of aanbiedingen gebruikt worden.
 • Indien je een Privilege Code hebt gebruikt bij jouw bestelling en, ten gevolge van een herroeping, de totale waarde van jouw bestelling kleiner wordt dan of gelijk is aan de waarde van jouw Privilege Code, behouden we ons het recht voor om jouw de oorspronkelijke prijs aan te rekenen voor de artikelen die je behoudt.

9. Kopie van jouw contract

Indien je een afdruk wenst van jouw contract kan je de orderbevestiging afdrukken die op uw scherm verschijnt zodra je jouw bestelling geplaatst hebt en jouw betaling verwerkt is. Deze orderbevestiging wordt ook per e-mail verzonden.

10. Toepasselijk recht - rechterlijke bevoegdheid

Op het contract met Cavasi SRL is de Belgische regelgeving van toepassing.

Elk geschil betreffende de interpretatie of uitvoering van dit contract ressorteert onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, België.

Mogelijkheid voor online geschillenbeslechting:
De Europese Comissie biedt de mogelijkheid voor online geschillenbeslechting op een van hun online platformen. Dit platform kan worden geraadpleegd via de externe link ec.europa.eu/consumers/odr.

11. Algemene bepalingen

De bepalingen van het contract vormen op datum van sluiting het volledig akkoord tussen ons betreffende het onderwerp ervan.

Indien één van ons op een gegeven ogenblik nalaat de strikte toepassing van één van de bepalingen van het contract te eisen, kan dit niet aanzien worden als een verzaking aan. In geen geval verhindert om later alsnog de strikte naleving te eisen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

De geldigheid van ons contract wordt niet aangetast door de eventuele nietigheid van één of meerdere van diens bepalingen.

Heeft u hulp nodig?

Ons customer care team is telefonisch bereikbaar om al uw vragen te beantwoorden en advies te bieden

Contacteer ons